Saturday, 10/12/2022 - 02:07|
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG I CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2022-2023

Hoạt động Đội

Cô Hà Phương Lan Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường tặng quà của Liên Đội cho hs nghèo vượt khó năm học 2019-2020.