Tuesday, 05/07/2022 - 07:11|
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG 1 CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022

Hoạt động Đội

Cô Hà Phương Lan Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường tặng quà của Liên Đội cho hs nghèo vượt khó năm học 2019-2020.