Saturday, 10/12/2022 - 02:13|
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG I CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2022-2023

GIÁO DỤC PHẨM CHẤT “LỄ PHÉP, THÂN THIỆN, TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM” CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG 1

GIÁO DỤC PHẨM CHẤT “LỄ PHÉP, THÂN THIỆN,

TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM” CHO HỌC SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG 1

 

Năm học 2021-2022, nội dung giáo dục phẩm chất “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường học. Giáo dục “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh là một thông điệp mới có ý nghĩa lan tỏa rộng khắp trong nhà trường 1. Thông điệp đó được nhà trường cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, góp phần xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, giáo dục ý thức, kỹ năng sống cho học sinh, từ đó thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thành các mục tiêu giáo dục năm học 2021-2022.

Từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, trong bối cảnh dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng nhà trường đã vượt qua khó khăn quyết tâm không để ngừng việc dạy và học, đồng thời thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong giáo dục “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh trở thành nền tảng thúc đẩy giáo dục, hướng tới mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nhân cách người học.

Hướng tới giáo dục phẩm chất “Thân thiện” cho học sinh tại trường, mỗi cán bộ, giáo viên là người gương mẫu thực hiện  thân thiện trong sự giúp đỡ, chỉ bảo học sinh; thân thiện trong sự phê bình khi học sinh có lỗi, nghiêm khắc nhưng bao dung; không có hiện tượng trù dập học sinh, ác cảm với học sinh, tôn trọng sự khác biệt trong mỗi học sinh. Giáo viên không lạnh lùng với học sinh, luôn tạo bầu không khí vui tươi, gần gũi nhưng có sự tôn trọng giữa thầy cô với thầy cô, giữa thầy cô với học sinh. Đối với học sinh việc giáo dục sự thân thiện từ các hoạt động thường ngày như: hoạt động ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động từ thiện xã hội…để hình thành tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với con người và thân thiện với môi trường xung quanh.

Để tuyên truyền lan tỏa rộng khắp trong toàn trường thông điệp giáo dục “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm” cho học sinh, Liên đội có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú vừa trực tiếp vừa trực tuyến, thích ứng  với bối cảnh có những thời điểm học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường tuyên truyền thông qua mục “Giáo dục đạo đức và văn hóa ứng xử” tại Website của nhà trường và tuyên truyền trên loa phát thanh hàng ngày. Những cố gắng, nỗ lực trong việc giáo dục phẩm chất “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực, Trách nhiệm” cho học sinh từ việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn tại trường Tiểu học Tiên Hội đều hướng đến mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học, tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; hình thành nét phong cách, văn hóa nổi bật của học sinh trường Tiểu học Bình Long 1 là “Lễ phép, Thân thiện, Trung thực và Trách nhiệm”.

Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng thông điệp phù hợp với đối tượng học sinh và đặc điểm nhà trường, đồng thời triển khai đến các lớp. Các lớp dựa vào nội dung của nhà trường xây dựng để tuyên truyền đến học sinh dưới nhiều hình thức như: tổ chức đóng kịch, sắm vai, tạo tình huống để các em giải quyết….Thông điệp nhà trường thể hiện nội dung cốt lõi nhằm giáo dục học sinh lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm.